Αξεσουάρ & Ανταλλακτικά Ηλιακών

→ Όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας και ηλιακής θέρμανσης.

Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών SOREL Γερμανίας

Ψηφιακός προγραμματιζόμενος διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών SOREL, τύπου TDC-1 plus, που ελέγχει την λειτουργία του κυκλοφορητή του ηλιακού πεδίου στα συστήματα βεβιασμένης και προαιρετικά μέσω επαφής SPDT την βοηθητική πηγή ενέργειας. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη με πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος και τις θερμοκρασίες των αισθητηρίων τα οποία περιλαμβάνονται στην συσκευασία (2 αισθητήρια).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναλυτικές Οδηγίες Συνοπτικές Οδηγίες


Αντλητικό Συγκρότημα Ηλιακών Συλλεκτών TACONOVA Ελβετίας

Πλήρες αντλητικό συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών που περιλαμβάνει κυκλοφορητή μάρκας WILO, τύπου ST 20/6, βαλβίδα ασφαλείας, ροόμετρο 2-16lt/min με βαλβίδα εξισορρόπησης, αποφρακτικές βαλβίδες με ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής, απαερωτή δικτύου, θερμόμετρα, μανόμετρο, κρουνό γεμίσματος / αδειάσματος και αναμονή 3/4" για δοχείο διαστολής, μόνωση πολυστερίνης με υποδοχή για ενσωμάτωση του διαφορικού θερμοστάτη SOREL, τύπου TDC.Αντιψυκτικό

Αντιψυκτικό διάλυμα γλυκόλης για αντιπαγωτική προστασία των ηλιακών συλλεκτών. Το υγρό πρέπει να αναμειχθεί με νερό και σε αναλογία εξαρτώμενη από την ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Παραδίδεται σε δοχείο των 10 lt.

Ηλιακό Δοχείο Διαστολής

Κλειστό δοχείο διαστολής 18 lt. Συνδέεται με το αντλητικό συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών με εύκαμπτο σωλήνα (Αντοχή -10°C μέχρι 130°C max., μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar)

Ηλεκτρική αντίσταση boiler

Υλικό: Χαλκός

Σύνδεση: Ν40 (1½") αρσενικό σπείρωμα ή με φλάντζα

Ισχύς: 2 μέχρι 4KW (230V) με θερμοστάτη - 6 ή 9KW (400V) χωρίς θερμοστάτη


Έξτρα Εναλλάκτης (Χάλκινος) για όλα τα μοντέλα

Πλακοειδείς Εναλλάκτες Θερμότητας

Οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας αποτελούνται από αριθμό ανοξείδωτων πλακών που συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους. Όσο περισσότερες πλάκες επιλέξουμε, τόσο μεγαλύτερη απόδοση του εναλλάκτη έχουμε. Οι πλάκες αυτές έχουν κυματοειδή μορφή για να αυξάνεται η επιφάνεια συναλλαγής και για να προκαλείται στροβιλισμός, και μέσω αυτού, μεγάλη μεταφορά θερμότητας. Στο εσωτερικό των πλακών, κυκλοφορεί εναλλάξ το πρωτεύον και δευτερεύον ρευστό, χωρίς να αναμειγνύονται.

Δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις για τους πλακοειδείς εναλλάκτες