Στροβιλοφόρες Αντλίες

→ 6M 7M 8M 10M 12M 14Μ 17Μ

Χαρακτηριστικά

 • Κατακόρυφες στροβιλοφόρες χυτοσίδηρες αντλίες για πηγάδια ή γεωτρήσεις μεγαλύτερες των 6"
 • Κλάση μόνωσης F
 • Προστασία IP23 ή IP55
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
 • Πτερωτές μικτής ροής από χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο

Απόδοση

 • Παροχή μέχρι 2000 m3/h
 • Μανομετρικό μέχρι 600 m.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με τροχαλία, με τρακτέρ, με γωνιακή μετάδοση
 • Ταχύτητα περιστροφής 1450/1760/2000/2200//2650/2900/3500 r.p.m.

Εφαρμογές

 • Για καθαρό νερό, μη-διαβρωτικό.
 • Για πόσιμο νερό σε κατοικήσιμες περιοχές αντλούμενο από γεωτρήσεις.
 • Για ύδρευση
 • Για άρδευση
 • Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές
 • Για εφαρμογές πυρόσβεσης

Συνθήκες Λειτουργίας

 • Θερμοκρασία νερού μέχρι 35 °C
 • Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου στο νερό: 100 gr/m3
 • Συνεχόμενη λειτουργία

ΤΟΜΗ ΠΟΜΟΝΑΣ Συγκρότημα
κεφαλής στροβίλου
VHS MOTOR ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ V1

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
14Μ 17Μ