Υποβρύχιες αντλίες

→ PM

Χαρακτηριστικά

 • Υποβρύχιες αντλίες μηχανών για γεωτρήσεις 4" (DN 100).
 • Κατασκευασμένα για σύνδεση με κινητήρες σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA.
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
 • Στόμιο κατάθλιψης G 1΄΄ 1/4 - G 2΄΄.
 • Πτερωτές: ακτινικές πτερωτές radial (PM10 - PM18 - PM28 - PM45 - PM55)
 • μικτής ροής πτερωτές (PM85 - PM140)

Απόδοση

 • Παροχή μέχρι 21 m3/h.
 • Μανομετρικό μέχρι 337 m.
 • Ισχύς ηλεκτροκινητήρα μέχρι 7,5 kW.
 • Ταχύτητα περιστροφής 2900 r.p.m. (50 Hz).

Εφαρμογές

 • Για καθαρό νερό, μη-διαβρωτικό.
 • Για πόσιμο νερό σε κατοικήσιμες περιοχές αντλούμενο από γεωτρήσεις.
 • Για ύδρευση
 • Για άρδευση
 • Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές
 • Για εφαρμογές πυρόσβεσης
 • Για πιεστικά δοχεία σε ψηλά κτίρια

Συνθήκες Λειτουργίας

 • Θερμοκρασία νερού μέχρι 30 °C
 • Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου στο νερό: 100 gr/m3
 • Συνεχόμενη λειτουργία
 • Φορά περιστροφής: δεξιόστροφα κοιτώντας την αντλία από την πλευρά του κινητήρα.

PM Διάγραμμα(τα) Απόδοσης