Εφαρμογές Αντλιών Θερμότητας - Επαγγελματικοί Χώροι

Γραφεία

Κανένα σύστημα δεν είναι καλύτερο για χώρους γραφείων από την αντλία θερμότητας Climaveneta, είτε χρησιμοποιούνται στον εσωτερικό χώρο fan coils, είτε υπάρχει εγκατάσταση με αεραγωγούς.

Η αντλία θερμότητας Climaveneta μπορεί να παρέχει θέρμανση, ψύξη και αερισμό με φρέσκο εξωτερικό αέρα, σε κάθε μέγεθος επαγγελματικού χώρου, με απόλυτη άνεση, ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας και βέβαια κορυφαία οικονομία.

Καταστήματα

Τα καταστήματα και οι χώροι συγκέντρωσης κοινού έχουν απαιτήσεις που μόνο η αντλία θερμότητας Climaveneta μπορεί να καλύψει εύκολα, πλήρως και οικονομικά: ανανέωση του αέρα, ταχεία εναλλαγή ψύξης - θέρμανσης, μεγάλες και σύντομες διακυμάνσεις στα φορτία, ανάλογα με τους επισκέπτες.

Η Climaveneta έχει μεγάλη γκάμα μηχανημάτων, κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από συνοικιακά καταστήματα κι εστιατόρια, μέχρι νυχτερινά μαγαζιά και εμπορικά κέντρα.