Λέβητες Πετρελαίου

Λέβητες πετρελαίου - Κλιματισμός, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες, Λαμπτήρες Led, Χανιά Κρήτη Σχεδόν σε κάθε σύστημα θέρμανση και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης ο λέβητας αποτελεί την πηγή θερμότητας για τις ανάγκες του συστήματος. Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεις για λέβητες υψηλού βαθμό απόδοσης θαλάμου καύσης, η σωστή επιλογή δεν εξαντλείται μόνο σε επίπεδο ονομαστικής ισχύος.

Η RACS αναζητά διαρκώς για τις βέλτιστες λύσεις σε χαλύβδινους και χυτοσιδητούς (μαντεμένους) λέβητες πετρελαίου, τυπικού βαθμού απόδοσης (μέχρι και 96% Westcal). Διαθέτει ευρεία γκάμα λεβήτων πετρελαίου (Westcal, Adarad) υψηλού βαθμού απόδοσης και άριστης ποιότητας κατασκευής.

Όλοι οι λέβητες φέρουν πιστοποίηση CE καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής τους είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000 προκειμένου η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων τους να είναι διασφαλισμένη σε κάθε στάδιο κατασκευής.


Λέβητες πετρελαίου - Κλιματισμός, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες, Λαμπτήρες Led, Χανιά Κρήτη Λέβητες πετρελαίου - Κλιματισμός, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες, Λαμπτήρες Led, Χανιά Κρήτη
Χαλύβδινοι Χυτοσιδηροί