Σταυροί

Χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό ενός κεντρικού κλάδου