Σπασίματα

Τα χρησιμοποιούμε για να παρακάμψουμε διάφορα εμπόδια όπως δοκάρια, κολώνες κλπ.