Κώνοι

Χρησιμοποιούνται γιά την αλλαγή διατομής. Κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις απο 10 cm x 10 cm και ανεβαίνουν με βήμα ανά 5 cm κα σε μήκος 44 cm.

Επίσης κατασκευάζονται σε ατυποποίητες διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου.