Αεραγωγοί

ΠΕΡΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Το υλικό κατασκευής των αεραγωγών κλιματισμού, αερισμού, εξαερισμού είναι συνήθως η γαλβανισμένη λαμαρίνα. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά όπως η ανοξείδωτη λαμαρίνα. Γενικά οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής των αεραγωγών είναι:

  • Χαμηλές απώλειες τριβής
  • Εύκολος καθαρισμός
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Αντοχή στη φωτιά
  • Αντοχή στη διάβρωση
  • Γρήγορη κατασκευή
  • Οικονομική κατασκευή
  • Εύκολη εγκατάσταση

Οι διατομές των αεραγωγών είναι κυκλικές ή ορθογωνικές.

Το πάχος του ελάσματος κατασκευής εξαρτάται από τις διαστάσεις των αεραγωγών, την πίεση λειτουργίας, το είδος του διακινούμενου αέρα κλπ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Η λαμαρίνα είναι εν θερμώ λαλβανισμένη ποιότητας PX51 ZET 140. Σε ειδικές προδιαγραφές χρησιμοποιείται ZET 275.

    ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ    

    ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ    

ΕΩΣ 35 cm 0.6 mm
ΑΠΟ 36 cm ΕΩΣ 85 cm 0.8 mm
ΑΠΟ 86 cm ΕΩΣ 135cm 1 mm
ΑΠΟ 136 cm και πάνω 1.25 mm