Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Είναι γεγονός πως η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει αυξητική τάση με δυσάρεστες συνέπειες στο περιβάλλον και γενικότερα στον πλανήτη μας. Τεχνολογικά έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρέμβουμε και να επανακαθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ενέργεια.

Αποδοτικότερα συστήματα, νέες τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  είναι τα εργαλεία που μας δίνουν τη δυνατότητα παρέμβασης σ’ ένα σημαντικό κτηριακό απόθεμα στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα που λειτουργεί σήμερα με ιδιαίτερα χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Παρεμβαίνουμε Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας Ενεργειακές Παρεμβάσεις σε:

  • Σύστημα Κλιματισμού – Θέρμανσης / Ψύξης / Αερισμού
  • Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Χρήση ΑΠΕ

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή μελέτη και την εκτέλεση των εργασιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων του Τριτογενή Τομέα και Κατοικιών.