Αυτοματισμοί κτιρίων

Σαν Σύστημα Αυτοματισμού Κτηρίου αναφέρουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία κεντρικού ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, φωτισμού και άλλων συστημάτων ενός κτηρίου. Οι στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι η βελτίωση της άνεσης των ενοίκων (αν μιλάμε για οικιακή χρήση) ή των εργαζομένων (αν μιλάμε για επαγγελματική χρήση), η αποτελεσματική λειτουργία των κτηριακών συστημάτων και η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στις λειτουργικές δαπάνες.

Ένα κτήριο που ελέγχεται από Σύστημα Αυτοματισμού Κτηρίου συχνά αναφέρεται ως «έξυπνο κτήριο» ή «έξυπνο σπίτι». Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος είναι να διατηρεί ένα επιθυμητό επίπεδο κλίματος, να παρέχει φως στα δωμάτια σε σχέση με την χρήση τους ή μη (να σβήνουν τα φώτα αυτόματα σε ένα δωμάτιο που δε χρησιμοποιείται) και να δίνει πληροφορίες για τυχόν αστοχίες συσκευών στο δίκτυο, παρέχοντας ειδοποιήσεις δυσλειτουργίας στους ενοίκους ή στο προσωπικό συντήρησης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μειώνει το κόστος χρήσης και συντήρησης ενός κτηρίου.