Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Είναι γεγονός πως η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει αυξητική τάση με δυσάρεστες συνέπειες στο περιβάλλον και γενικότερα στον πλανήτη μας.

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Στόχος της είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στο εν λόγω κτίριο.

Αυτοματισμοί κτιρίων

Οι στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι η αποτελεσματική λειτουργία των κτηριακών συστημάτων και η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στις λειτουργικές δαπάνες.