Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

Είναι γεγονός πως η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει αυξητική τάση με δυσάρεστες συνέπειες στο περιβάλλον και γενικότερα στον πλανήτη μας.

Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων

Στόχος της είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στο εν λόγω κτήριο.

Αυτοματισμοί κτηρίων

Οι στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι η αποτελεσματική λειτουργία των κτηριακών συστημάτων και η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και στις λειτουργικές δαπάνες.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στόχος η ελαχιστοποίηση του κόστους για τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου μας, ειδικά αν συνδυαστεί με εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας, καταφέρνουμε να μειώσουμε σημαντικά και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης μας.