Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα που εκμεταλλεύονται την θερμοχωρητικότητα του περιβάλλοντος ώστε να « αντλούν θερμότητα » από μία πηγή π.χ. αέρα, νερό, έδαφος και να την μεταφέρουν στον αποδέκτη ως θέρμανση ή ψύξη χρησιμοποιώντας ένα  μέσο μεταφοράς π.χ. αέρα ή νερό. Από αυτή ακριβώς τη λειτουργεία τους παίρνουν  την ονομασία ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και αναλόγως με την πηγή θερμότητας και το μέσο μεταφοράς της χαρακτηρίζονται σε διακριτές κατηγορίες.

Συνοπτικά, οι διακριτές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι αντλίες θερμότητας, αναλόγως της πηγής άντλησης της θερμότητας και του μέσου μεταφοράς της είναι οι εξής :

 • Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα (αερόψυκτες)
  Ο αέρας αποτελεί την πηγή θερμότητας και χρησιμοποιείται πάλι αέρας για να διοχετευθεί η ψύξη ή η θέρμανση στους αποδέκτες . Με τον τρόπο αυτόν λειτουργούν τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά τοίχου.
 • Αντλίες θερμότητας αέρα – νερού (αερόψυκτες)
  Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ο αέρας ως πηγή θερμότητας και το νερό χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς της. Αυτή είναι και η περισσότερο αναγνωρίσιμη κατηγορία  αντλιών θερμότητας στις Ελληνικές κατοικίες. Όπου συνήθως συνδυάζονται με θερμαντικά σώματα νερού, ή ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, ή ακόμη και με μονάδες Fan coil.
 • Αντλίες θερμότητας νερού (για γεωεναλλάκτη) – αέρα
  Σε αυτή την κατηγορία, η θερμότητα αντλείται από το νερό και ο αέρας αποτελεί το μέσο μεταφοράς.
 • Αντλίες θερμότητας νερού (για γεωεναλλάκτη) – νερού
  Στην τελευταία κατηγορία η θερμότητα αντλείται από το νερό και το νερό αποτελεί το μέσο μεταφοράς της.

 

Η αρχή λειτουργίας τους είναι η ίδια που εφαρμόζεται στα ψυγεία και στα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά. Ένας ανεμιστήρας ωθεί τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας όπου συναντά τον εξατμιστή. Αυτός είναι συνδεδεμένος σε ένα κλειστό σύστημα που περιέχει ένα ψυκτικό μέσο που μπορεί να μετατραπεί σε αέριο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν ο εξωτερικός αέρας συναντάται με τον εξατμιστή (evaporator) το ψυκτικό μέσο μετατρέπεται σε αέριο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα συμπιεστή (compressor), το αέριο συμπιέζεται φτάνει σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία στην οποία μπορεί να μεταφερθεί στο συμπυκνωτή του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού. Ταυτόχρονα, το ψυκτικό μέσο με τη βοήθεια του συμπυκνωτή ( condenser ) επανέρχεται στην υγρή μορφή, έτοιμο να μετατραπεί σε αέριο για άλλη μια φορά και να συλλέξει νέα θερμότητα.

Το καλοκαίρι, το κύκλωμα ψύξης είναι ικανό να λειτουργήσει αντίστροφα ώστε να παρέχει ψύξη για όσο του ζητηθεί. Είναι προφανές ότι για να γίνει ψύξη του χώρου θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εσωτερικές μονάδες( fun coils,split) ή χρήση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ( στην περίπτωση αυτή είναι δυνατός ο δροσισμός του χώρου δηλαδή μια μείωση της θερμοκρασίας έως και 5 C).

Χαρακτηρίζονται από τον συντελεστή συμπεριφοράς για τη θέρμανση (COP) και για τη ψύξη (EER), που  εκφράζουν τον λόγο της ενέργειας που «παίρνουμε ή ωφελούμαστε» προς την ενέργεια που «καταναλώνουμε» . Οι τιμές των συντελεστών αυτών είναι μεγαλύτερες της μονάδας (στο σύνολο σχεδόν των εφαρμογών) και  κυμαίνονται (συνήθως) από  3 έως 4 . Αυτό συμβαίνει επειδή η ενέργεια που «παίρνουμε» προέρχεται κατά 70 % από το εξωτερικό περιβάλλον και κατά 30 % από την ενέργεια που «καταναλώνουμε». Αυτό είναι το στοιχείο που φέρνει  τις αντλίες θερμότητας στις πρώτες θέσεις επιλογής ως σύστημα θέρμανσης.