Κλιματισμός, Θέρμανση, Αντλίες Θερμότητας Χανιά, Λέβητες, Λαμπτήρες Led - Revolutionary A/C Solutions - Χανιά, Κρήτη

RACS - Revolutionary A/C Solutions

Η RACS πρεσβεύει τη δημιουργία ενός νέου ρεύματος στο χώρο των συστημάτων θέρμανσης ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού, παραγωγής ζεστών νερών χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενεργειακών λαμπτήρων LED. Προτρέπει το αγοραστικό κοινό να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (ηλιακή θέρμανση, αντλίες θερμότητας, συστήματα βιομάζας, ηλιακή ψύξη, γεωθερμία κτλ) που έχουν σαν σκοπό την αύξηση του συντελεστή απόδοσης των εν λόγω συστημάτων και ταυτόχρονα να συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας – χρημάτων για τον χρήστη. Ώστε να συντελούν σε μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος για την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού θερμικής άνεσης στο χώρο.

Η εταιρία RACS (Revolutionary A/C Solutions) έχει ως έδρα την Αγίων Αποστόλων 23 στα Χανιά σε ακίνητο 100m² που αποτελεί το χώρο της έκθεσης και των γραφείων.

Η εταιρική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:
Δραμηλαράκης Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Μαλλιαράκης Ζαχαρίας Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Η θέση της εταιρίας έχει προκύψει με γνώμονα τον στρατηγικό σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος και βρίσκεται χωροταξικά στο κέντρο του ανταγωνισμού όπου σκοπός είναι να βρεθεί και στο κέντρο των εξελίξεων, των νέων τεχνολογιών της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόσβαση είναι εύκολη και από το κέντρο αλλά και από την επαρχία μιας και συνδέεται με την λεωφόρο Σούδας αλλά και την Μουρνιών όπου και από τις δύο έχουμε εύκολή πρόσβαση από και προς το κέντρο.

Η εμπειρία των στελεχών της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι αυτή που εντόπισε την έλλειψη εταιριών στο χώρο των συστημάτων θέρμανσης ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης από σύγχρονες ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Κριτήριο για την διαφοροποίηση της RACS στην αγορά είναι όχι η "πώληση κλιματιστικών" ως αυτοσκοπός, αλλά η δημιουργία νέου ρεύματος, που αφορά την μελέτη κατασκευή και παράδοση ολοκληρωμένων, σύγχρονων και "έξυπνων" ενεργειακά λύσεων προς τον τελικό πελάτη.

Οπότε η πώληση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και ενεργειακά ολοκληρωμένης προσέγγισης . Για την ενεργειακή αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του μελετώμενου χώρου.